Aktualności

Aktualizacja Particle

2015-09-11

ParticleCMS:

 • przebudowa filtrowania
 • nowy ekran logowania
 • użytkownicy o niższych uprawnieniach mogą zakładać nowe konta, o uprawnieniach nie wyższych niż ich własne
 • odświeżanie danych na żywo w CMS
 • możliwość przełączenia stanu autoodświeżania
 • możliwość podłączenia własnych modułów pod zdarzenie odświeżania treści CMS
 • Szablony i Skrypty PHP: szybkie dodawanie nowych elementów
 • integracja procesu odzyskiwania hasła z mechanizmami Particle
 • możliwość ustawienia cache dla wyników skryptów PHP
 • zapisywanie Skryptów PHP poprzez CTRL+S
 • zwiększona widoczność ostrzeżenia o kończącym się miejscu na serwerze
 • przebudowa uprawnień dla użytkowników - możliwość nadawania praw w sposób bardziej szczegółowy
 • filtrowanie w module Kolejka e-mail
 • Aktualności: nowy sposób wybierania daty
 • Centrum bezpieczeństwa: wyświetlanie wersji modułu iMagick i serwera bazy danych
 • Centrum bezpieczeństwa: sprawdzanie dostępności SSL
 • Centrum bezpieczeństwa: możliwość usunięcia cache szablonów
 • Strony: ulepszony podgląd struktury, z możliwością wyświetlenia tytułów i opisów (description)
 • Strony: możliwość ustawienia klasy CSS dla znacznika body

Silnik Particle:

 • obsługa priorytetów dla kolejki e-mail
 • automatyczny anty-cache dla skryptów JS osadzonych w treści strony
 • metoda zwracająca orientację pliku graficznego (poziom/pion/kwadrat)
 • możliwość cichego raportowania błędów w tle
 • rejestracja danych przeglądarki w momencie wystąpienia błędu
 • przebudowany Mailer: pole bcc, ulepszone wyszukiwanie grafik w szablonie, obsługa załączników
 • parametry nie-numeryczne w skryptach PHP i wewnętrzne przesyłanie informacji o aktualnym języku strony
 • możliwość dodawania własnych tagów META (np. Facebook)
 • funkcje do walidacji numerów NIP i PESEL, kodu pocztowego i adresu e-mail
 • nowy wewnętrzny "CRON" do uruchamiania czynności cyklicznych