Aktualności

Podsumowanie aktualizacji - marzec 2017

ParticleCMS:

 • mniej kodu w modułach
 • moduły przesyłają teraz informacje o sobie (wygląd, treść, dane dynamiczne)
 • skrypty PHP: pobieranie standardowych skryptów z centralnej bazy
 • możliwość wyłączenia frontendu
 • komunikacja systemowa e-mail używa teraz języka powiązanego z użytkownikiem
 • wygodniejszy ekran logowania
 • kolejka e-mail: możliwość ręcznego "zresetowania" zablokowanej wiadomości
 • kolejka e-mail: możliwość określenia powiązanego z wiadomością modułu
 • integracja walidatorów i siatki w części modułów
 • nowy moduł: rejestr e-mail (beta)
 • centrum bezpieczeństwa: monitorowanie nowych parametrów, integracja phpinfo(), przebudowa layoutu
 • dashboard: nowy breadcrumb, zmiana sposobu komunikacji z modułami, wyszukiwarka (beta)
 • lewe menu: globalne udostępnienie możliwości przełączania (przycisk ~), obsługa niewidzialnych modułów, obsługa ikon
 • nowe skróty klawiszowe: Esc (usuwanie filtru z tabeli), numeryczny + (dodawanie nowego elementu w module)
 • konta użytkowników: możliwość kopiowania uprawnień, wizualny wskaźnik uprawnień, uniezależnienie komunikacji od ustawionego nadpisywania (override)
 • strony: łatwiejsza zmiana przekierowań
 • monitorowanie błędów rejestruje teraz ID użytkownika u którego wystąpił problem oraz przesyła informacje o środowisku
 • rezygnacja z pliku custom_menu na rzecz danych pochodzących prosto z modułu

Particle:

 • możliwość definicji wielu kont e-mail dla komunikacji
 • Harmonogram: dodatkowa metoda sprawdzająca czy dana pozycja harmonogramu obecnie trwa
 • Pliki: łatwiejsze ładowanie danych
 • nowa klasa: Reporting
 • nowy kod generujący pola select
 • Entity: nowa metoda: load()
 • klasa Image: integracja z generatorem obrazków, dodana możliwość ustawiania formatu wyjściowego, możliwość usuwania starych plików z cache
 • automatyczne usuwania spacji w liczbach w przypadku kolumn numerycznych
 • ostrzeżenia przy błędnej ilości parametrów w zapytaniach SQL
 • dodatkowe tryby zwracania danych SQL
 • mailer: automatyczne pobieranie tytułu z layoutu maila gdy nie został ustawiony
 • nowe funkcje - reload(), now(), date_now()
 • możliwość wyświetlania informacji o nieistniejącym koncie

Dodatkowo, jak zawsze, mnóstwo drobnych ulepszeń i poprawek.


Podsumowanie aktualizacji

ParticleCMS:

 • integracja z jQuery 3.1
 • ikony Font Awesome wdrożone w kolejnych modułach
 • obsługa tagów OG
 • nowe, lżejsze tabele z danymi
 • resetowanie autofiltru klawiszem Esc
 • ulepszone tooltipy
 • wstępna obsługa dla własnych widgetów na Tablicy
 • Strony: widok diff (porównywanie treści aktualnej z historyczną)
 • Strony: dodany przycisk ręcznej regeneracji sitemapy
 • Strony: rezygnacja z edytora tagu keywords
 • Strony: strumień aktualizacji (lista zmian w ostatnim czasie)
 • Strony: oznaczenie stron gdzie treść nie została jeszcze wprowadzona
 • Strony: zapisywanie treści poprzez kombinację CTRL+S
 • Galeria: poprawki odświeżania grafik i poprawione skalowanie zdjęć
 • Asystent kodu: dodany przegląd ogólnych ustawień serwisu
 • GUI: monitor aktywności dostępny dla wszystkich typów użytkowników
 • Ustawienia: rozbudowanie zerowanie danych
 • Kolejka e-mail: informacja o statusie wysyłki
 • Kolejka e-mail: wyświetlanie dodatkowych informacji i poprawki wizualne
 • Formularz kontaktowy: rejestrowanie dodatkowych informacji o nadawcy
 • Konta użytkowników: poprawiona walidacja
 • Konta użytkowników: ulepszone wykrywanie klienta użytkownika
 • Repozytorium: optymalizacja odświeżania listy plików
 • Logowanie: możliwość wyświetlania informacji o nieistniejącym koncie

Particle:

 • nowa,dedykowana klasa walidacyjna dla formularzy
 • ulepszone wykrywanie problemów w strukturze bazy danych
 • obsługa tagów OG
 • Mailer: rozbudowane wykrywanie potencjalnych błędów
 • Skrypty PHP: dodana obsługa parametrów
 • klasa Image: dodane funkcjonalności trim i resize canvas
 • Kolejka e-mail: nowy status - wysyłka nieudana
 • nowe walidatory i generatory dla formularzy
 • wymuszenie JSON w komunikacji AJAX

Aktualizacje

ParticleCMS:

 • integracja skryptów JS - ulepszona wydajność
 • poszerzona przestrzeń robocza dla modułów CMS
 • ulepszona informacja o zakończeniu sesji
 • uproszczone generowanie listy rekordów w szablonach
 • wyświetlanie informacji o serwerze na którym znajduje się silnik Particle
 • skróty klawiaturowe: + dodaje nowy rekord, CTRL+S zapisuje formularz, CTRL+SHIFT+S zapisuje formularz i wychodzi do listy
 • możliwość zerowania ustawień i zawartości serwisu
 • zintegrowana automatyczna dokumentacja klas Particle
 • nowy filtr (zastępujący przyciski typu radio)
 • Konta użytkowników: możliwość wyboru języka interfejsu na etapie tworzenia konta
 • Konta użytkowników: zablokowane konta pojawiają się na początku listy
 • Strony: wyświetlanie dodatkowych informacji jak nazwy klas, struktura formularzy i innych
 • Strony: opcja RAW dla generowania treści
 • Galeria: nowy sposób przesyłania zawartości
 • Wycinki HTML: dodatkowe informacje o powiązaniach
 • Logowanie: możliwość wyświetlenia treści w języku angielskim
 • Logowanie: zabezpieczenie przed prostymi hasłami
 • Moduły: możliwość tworzenia modułów ukrytych
 • Moduły: optymalizacja
 • Moduły: integracja Font Awesome

Silnik Particle:

 • obsługa PHP 7
 • monitorowanie inodes
 • sprawdzanie terminu ważności certyfikatu SSL dla CDN
 • nowy, bezpieczny sposób zapisywania danych poprzez metodę data()
 • ulepszone sprawdzanie poprawności parametrów w klasie Entity
 • nowy sposób parsowania URL
 • przejście na kodowanie UTF8MB4
 • możliwość pracy w innej strefie czasowej
 • walidator IBAN, walidator pełnoletności
 • aktualizacja paska deweloperskiego
 • ulepszony tryb debugowania zapytań SQL
 • ulepszenia cache
 • raportowanie błędów przesyła teraz więcej informacji
 • Kolejka e-mail: możliwość natychmiastowego wysłania konkretnej wiadomości
 • klasa Image: nowe filtry
 • klasa Image: obsługa animowanych GIFów
 • klasa Image: autorotacja i możliwość rotacji samodzielnej
 • nowe metody w klasie DBQuery

Ponadto, setki drobnych poprawek i optymalizacji w całym środowisku Particle.


Aktualizacje

ParticleCMS:

 • Formularz kontaktowy: autofiltr i wyszukiwarka
 • Aktualności: autofiltr
 • moduły Menu: ulepszenia AJAX
 • Skrypty PHP: wyświetlanie autora skryptu
 • Ustawienia serwisu: zarządzanie zadaniami CRON
 • Biblioteka mediów: integracja uploadera
 • nowy moduł: Kolejka SMS
 • Strony: informowanie na żywo, jeżeli treść została zmieniona przez innego użytkownika lub w innej zakładce
 • Dashboard: kolorowanie logu GIT, integracja z nowym API Google Analytics
 • Centrum bezpieczeństwa: opcja backupu kluczowych plików serwisu
 • Kolejka e-mail: informacja o limitach, podgląd szablonu, podgląd parametrów, wyświetlanie załączników
 • Statystyki: integracja z nowym API Google Analytics, łatwiejsza konfiguracja
 • nowy kontroler do przełączania stron w CMS

Silnik Particle:

 • pasek deweloperski, pomagający testować aplikację
 • poprawione generowanie plików Excel
 • ulepszone raportowanie błędów
 • zintegrowany profiler w funkcjach bazy danych
 • możliwość definicji oddzielnych stron błędów dla każdego języka
 • uproszczone uruchamianie skryptów PHP w kodzie aplikacji
 • ulepszona wyszukiwarka
 • rejestrowanie wychodzących wiadomości e-mail
 • poprawione tworzenie plików zip
 • więcej możliwości konfiguracji wyglądu modułów w Dashboardzie
 • rozbudowana obsługa załączników e-mail, ułatwione załączanie grafik spoza katalogu layoutów
 • zintegrowana walidacja dla modułów CMS
 • przyspieszone generowanie breadcrumb w CMS
 • zarządzanie modułami z poziomu CMS.
 • możliwość przekierowania całej komunikacji e-mail na podane adresy (opcja dla programistów)

Aktualizacja Particle

ParticleCMS:

 • przebudowa filtrowania
 • nowy ekran logowania
 • użytkownicy o niższych uprawnieniach mogą zakładać nowe konta, o uprawnieniach nie wyższych niż ich własne
 • odświeżanie danych na żywo w CMS
 • możliwość przełączenia stanu autoodświeżania
 • możliwość podłączenia własnych modułów pod zdarzenie odświeżania treści CMS
 • Szablony i Skrypty PHP: szybkie dodawanie nowych elementów
 • integracja procesu odzyskiwania hasła z mechanizmami Particle
 • możliwość ustawienia cache dla wyników skryptów PHP
 • zapisywanie Skryptów PHP poprzez CTRL+S
 • zwiększona widoczność ostrzeżenia o kończącym się miejscu na serwerze
 • przebudowa uprawnień dla użytkowników - możliwość nadawania praw w sposób bardziej szczegółowy
 • filtrowanie w module Kolejka e-mail
 • Aktualności: nowy sposób wybierania daty
 • Centrum bezpieczeństwa: wyświetlanie wersji modułu iMagick i serwera bazy danych
 • Centrum bezpieczeństwa: sprawdzanie dostępności SSL
 • Centrum bezpieczeństwa: możliwość usunięcia cache szablonów
 • Strony: ulepszony podgląd struktury, z możliwością wyświetlenia tytułów i opisów (description)
 • Strony: możliwość ustawienia klasy CSS dla znacznika body

Silnik Particle:

 • obsługa priorytetów dla kolejki e-mail
 • automatyczny anty-cache dla skryptów JS osadzonych w treści strony
 • metoda zwracająca orientację pliku graficznego (poziom/pion/kwadrat)
 • możliwość cichego raportowania błędów w tle
 • rejestracja danych przeglądarki w momencie wystąpienia błędu
 • przebudowany Mailer: pole bcc, ulepszone wyszukiwanie grafik w szablonie, obsługa załączników
 • parametry nie-numeryczne w skryptach PHP i wewnętrzne przesyłanie informacji o aktualnym języku strony
 • możliwość dodawania własnych tagów META (np. Facebook)
 • funkcje do walidacji numerów NIP i PESEL, kodu pocztowego i adresu e-mail
 • nowy wewnętrzny "CRON" do uruchamiania czynności cyklicznych

Nowości w Particle

Podsumowanie zmian w ostatnim czasie:

ParticleCMS:

 • monitor aktywności na żywo - informacja kto korzysta z CMS
 • możliwość wyświetlania ilości zdarzeń/rekordów na ikonkach modułów
 • ulepszona wąska wersja menu
 • wsparcie dla możliwości ustawienia innego katalogu panelu Particle
 • nowy typ użytkownika: wsparcie zewnętrzne
 • użycie wewnętrznego konta e-mail Particle dla komunikacji systemowej
 • ulepszenia związanie z wygodą pracy w trybie debug
 • ulepszony przełącznik stron (poprawne zliczanie i nowy wygląd)
 • możliwość generowania wykresów na ikonce modułu
 • filtry tabel z pamięcią
 • względne adresy w ścieżkach (breadcrumd)

Nowy moduł: Kolejka e-mail

Moduł Formularz kontaktowy:

 • wyszukiwarka i filtrowanie
 • poprawki wyświetlania treści HTML
 • dodatkowe informacje o skrzynce odbiorczej

Moduł Galeria:

 • większe zdjęcia

Moduł Wycinki HTML:

 • lepsza obsługa różnych rozdzielczości
 • ulepszone zliczanie powiązań

Moduł Skrypty PHP:

 • ulepszone rozpoznawanie odwołań do skryptów w kodzie
 • obsługa parametrów tekstowych

Moduł Biblioteka mediów:

 • możliwość udostępnienia tylko danego obszaru dla konkretnych typów użytkowników

Moduł Podstrony:

 • przebudowany ekran tworzenia nowej strony
 • możliwość automatycznego usuwania "wiszących spójników"
 • informacja o nie-indeksowalnych stronach

Silnik Particle:

 • zachowywanie parametrów URL przy przekierowaniach
 • ulepszenie zabezpieczeń i poprawne zaliczenie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa
 • lepsza informacja o błędach zapytań SQL
 • integracja łącznika z bazą danych
 • automatyczne odtwarzanie brakującego pliku .htaccess w katalogu bufora grafik
 • ulepszony logger błędów
 • obsługa grupowania w konstruktorze zapytań
 • możliwość nadpisywania metod dodawania i aktualizacji
 • wersje podstawowe aplikacji Particle są teraz jeszcze mniejsze

Dodatkowo, setki drobnych poprawek i ulepszeń. Dziękujemy wszystkim użytkownikom za wsparcie!


Particle - aktualizacja CMS i frameworka

Poniżej lista zmian Particle w ostatnim czasie.

 • CMS: powiązania z modułami przeniesione do silnika Particle
 • możliwość wyłączenia modułów: Statystyki, Formularz kontaktowy, Aktualności, Galeria
 • dodatkowe pola w danych użytkownika (dane kontaktowe)
 • Szablony: rezygnacja z zapisu w bazie danych - zapisywanie tylko do plików, usunięcie managera historii (zewnętrzne systemy wersjonowania działają lepiej)
 • Konta użytkowników: sortowanie w/g daty ostatniej aktywności, logowanie nazwy ostatnio użytej przeglądarki
 • Skrypty PHP: wyświetlanie powiązanych Wycinków HTML, wyświetlanie daty modyfikacji
 • Formularz kontaktowy: wyświetlanie czasu od przyjścia wiadomości zamiast dat, możliwość pobrania całej zawartości jako .xlsx, automatyczne rozpoznanie adresu IP
 • ulepszenia obsługi wielu języków
 • dodatkowe parametry umożliwiające branding
 • Strony: dodana możliwość przeniesienia strony do innej sekcji nadrzędnej
 • Logowanie: przebudowa sposobu detekcji szyfrowania
 • Centrum bezpieczeństwa: dodatkowe informacje o parametrach serwera, umożliwienie usuwania pamięci podręcznej tłumaczeń, wyświetlanie objętości backupów
 • umożliwienie wywoływania skryptów przez CRON
 • ulepszony moduł sortowania
 • ulepszony moduł wyświetlania numerów stron
 • generator breadcrumb: tytuł głównego elementu pobierany ze strony głównej
 • zintegrowane moduły generowania PDF i plików .xlsx
 • Raportowanie błędów: ulepszone przesyłanie stack trace, umożliwione przeciągnięcie komunikatu błędu w inne miejsce
 • funkcje bazodanowe: umożliwienie uruchomienia w kontekście innej bazy, ulepszone śledzenie błędów

ParticleCMS - aktualizacja

Zmiany w Particle od sierpnia 2014:

 • redukcja ilości kodu podstawowego
 • nowe typy użytkowników w panelu - wparcie projektu i komisja konkursowa
 • ulepszone rysowanie wykresu statystyk na Tablicy
 • wyświetlanie powiązań w module Wycinki HTML
 • zmniejszona ilość informacji wymagana do podania przy tworzeniu nowego modułu
 • rozbudowa modułu Aktualności - zintegrowany z silnikiem Particle, ulepszony upload, usuwanie grafiki
 • Tablica: obiektowy sposób dodawania modułów, synchronizacja lewej kolumny z zawartością tablicy, wyświetlanie ilości wiadomości formularza kontaktowego, ostrzeżenie o kończącym się miejscu na serwerze, wspólna ikonka dla modułów Menu
 • Formularz kontaktowy: ulepszona użyteczność, wyświetlanie docelowego adresu e-mail określonego w konfiguracji serwisu
 • Repozytorium: większa integracja z Particle
 • Centrum bezpieczeństwa: informacje z modułu APC, info o stanie biblioteki GD, usuwanie cache APC
 • Skrypty PHP: przyspieszone przetwarzanie, możliwość zamykania i otwierania tagów PHP
 • Szablony: usunięte wersjonowanie w bazie (obecnie realizowane przez GIT), usunięcie generatora wersji do wydruku
 • Strony: nowy sposób wyświetlania struktury serwisu, informacja gdy suffix tytułu strony nie jest pusty, integracja edytora ACE jako domyślnego dla administratorów (CKEditor niszczy formatowanie kodu)
 • systemowe pliki AJAX zintegrowane z Particle
 • wbudowanie funkcji do sprawdzania numeru PESEL oraz formatowania numeru telefonu, ulepszone obcinanie tekstu
 • przebudowane i ulepszone przetwarzanie URL
 • obsługa transakcji MySQL
 • ulepszone numerowanie stron w CMS
 • lokalne buforowanie tekstów tłumaczeń w celu przyspieszenia CMS
 • połączenie z centralnym serwerem nie jest już wymagane do działania frontendu
 • breadcrumb: mniejsza ilość odwołań do bazy danych
 • konteksty wywołań dokumentu - pliki ajax nie generują już błędów w HTML
 • ulepszone raportowanie błędów i bardziej szczegółowe komunikaty
 • dziesiątki drobnych ulepszeń i poprawek

ParticleCMS - lista ostatnich zmian

Gorące zmiany w ParticleCMS! Poniżej lista:

 • umożliwienie brandingu CMS własnymi logotypami
 • możliwość określenia domyślnej ilości rekordów na stronie
 • nowy moduł: Asystent kodu - zbiór automatycznych testów i porad, wymuszający programowanie zgodne ze standardami przyjętymi dla aplikacji Particle
 • rozbudowanie raportowania błędów - framework wyświetla teraz zaawansowany zrzut stosu wraz z możliwością sprawdzenia parametrów wywołań
 • zmiana nazwy modułu "Podstrony" na "Strony' i przyspieszenie działania (odświeżanie sitemapy tylko w przypadku zmian)
 • zmiana nazwy modułu "Szablony PHP" na "Skrypty PHP', poprawki w module i rezygnacja z przechowywania skryptów w bazie danych na rzecz systemu plików (umożliwi lepszą współpracę w środowisku ze śledzeniem zmian, jak GIT)
 • szyfrowanie haseł kont użytkowników za pomocą algorytmu SHA-2
 • rozbudowanie kontrolera stronicowania oraz dodanie możliwości sortowania wpisów
 • znaczna redukcja ilości połączeń z serwerem tłumaczeń w CMS
 • framework oznacza teraz kontekst wywołania (HTML lub AJAX)
 • możliwość ustawienia szerszych uprawnień plików tworzonych przez CMS
 • poprawki użyteczności modułu Skrypty PHP - kolory, formatowanie, opis powiązań
 • dodatkowe informacje o parametrach serwera w module Centrum bezpieczeństwa
 • logowanie: wymuszanie komunikacji SSL zawsze, gdy jest dostępna na serwerze
 • moduły linków - informacja na liście, jeśli odnośnik otwiera się w nowym oknie
 • obsługa transakcji MySQL
 • dekoder URL: obsługa wielu dynamicznych stron o takiej samej nazwie

Oprócz tego dużo małych poprawek i optymalizacji. Dziękujemy za informację o kazdym błędzie!


Podsumowanie ostatnich zmian

System zleceń TMS otrzymał nowe funkcjonalności:

 • wyszukiwarka treści zleceń
 • filtrowanie projektów na ekranie głównym
 • ikonki bez użycia plików graficznych (font z piktogramami)
 • daty zmienione na informację, ile czasu upłynęło
 • bardziej przyjazny upload, z możliwością wklejania grafiki ze schowka systemowego
 • struktura katalogów zleceń podzielona na podkatalogi
 • adres e-mail wystawiającego zlecenie widoczny przy dodanej treści
 • ulepszony interfejs dla użytkowników o niższych uprawnieniach
 • dużo poprawek związanych z użytecznością i bezpieczeństwem aplikacji

Nowości w Particle:

 • formularz kontaktowy zapisuje dodatkowe dane wysyłającego
 • moduł Centrum bezpieczeństwa sprawdza i wyświetla więcej parametrów
 • rozbudowanie informacji w Statystykach - m.in. lokalizacje użytkowników i informacja o używanych przeglądarkach
 • Szablony PHP wyświetlają teraz informację o miejscach użycia
 • możliwość otwarcia odnośnika w nowym oknie w module Menu
 • edytor w module Strony zapamiętuje ostatni użyty tryb (WYSIWYG/źródło)
 • bardziej przejrzysty formularz dodawania newsów
 • przebudowany CRUD - możliwość wywołania w kontekście różnych serwerów SQL
 • ulepszone działanie w środowisku stage - m.in. każdorazowa kompilacja CSS
 • bezpieczniejsze przetwarzanie szablonów PHP
 • filtrowanie polskich znaków podczas uploadu plików
 • Smarty zaktualizowany do najnowszej wersji
 • poprawki błędów

Aktualizacja systemu zarządzania treścią

Nie ustajemy w rozwijaniu naszego flagowego systemu CMS - Particle. Poniżej krótka lista zmian w ostatnim czasie:

 • ulepszony moduł Statystyk: dodatkowe informacje i wykresy
 • przebudowana i ulepszona synchronizacja Szablonów HTML z pełną historią zmian
 • stronicowanie w module Formularz Kontaktowy
 • uporządkowany kod w module Podstrony oraz możliwość usunięcia całej historii danej strony jednym kliknięciem
 • ulepszona obsługa użytkowników o niższych uprawnieniach
 • przebudowany moduł Galeria - wygodniejsze zarządzanie zdjęciami
 • aktualizacja jQuery i CKEditora do bieżących wersji

Wersjonowanie Szablonów

Funkcjonalność wersjonowania Szablonów w panelu CMS została uruchomiona. Od teraz każda edycja, zarówno z poziomu panelu administracyjnego jak i FTP, powoduje zapisanie nowej wersji kodu w bazie danych i umożliwia powrót do dowolnej wcześniejszej wersji.


Październikowa aktualizacja ParticleCMS

W ostatnich miesiącach zostały wprowadzone dziesiątki poprawek, m.in:

 • rozwinięte tłumaczenia modułów CMS
 • rozwiązane problemy z dostępnością fontów cross-domain
 • poprawki stabilności modułów CMS
 • poprawki wyświetlania na urządzeniach mobilnych (tablety, telefony)

Nowości:

 • buforowanie skalowanych grafik
 • typ użytkownika "edytor" ma teraz wgląd w każdą część CMS, nie widzi jedynie informacji związanych z bezpieczeństwem i nie może zapisywać zmian we wrażliwych częściach systemu
 • biblioteka Smarty oraz edytory wizualne zostały zaktualizowane do najnowszych dostępnych wersji

Ponadto, pracujemy nad nowym, dodatkowym, sposobem edycji treści stron. Wprowadzanie zmian będzie możliwe bezpośrednio w widoku widoku strony.

Dodatkowo, szablony stron będą wersjonowane, co zapobiegnie konieczności przywracania kodu z kopii zapasowej w przypadku błędnych zmian.


Kolejne ulepszenia CMS

W CMS pojawiły się dwa nowe ulepszenia:

 • możliwość odzyskiwania dostępu z poziomu ekranu logowania (ustanowienie nowego hasła)
 • automatyczna publikacja aktualności o konkretnym czasie (wystarczy podać datę z przyszłości)

Aktualizacja ParticleCMS

Lista zmian CMS z ostatniego okresu:

 • Bardziej przejrzyste wyświetlanie aktualnie wybranego katalogu w Repozytorium
 • Optymalizacja szybkości działania modułu Statystyki
 • Lepsza optymalizacja generowanych grafik i przyspieszenie działania dzięki ulepszonemu cache
 • Integracja mechanizmu powiadamiania o aktualnym okresie abonamentowym
 • Autoskalowanie dużych plików w Galerii przed wysłaniem na serwer (szybsza wysyłka)

Szablony Smarty w ParticleCMS

Do frameworka Particle został wdrożony popularny system szablonów Smarty. Moduły CMS zostały przebudowane i od tej pory używają szablonów w procesie wyświetlania interfejsu użytkownika. Wprowadzanie biblioteki Smarty pomoże ujednolicić budowę modułów i uprości tworzenie nowych.

Docelowo biblioteka Smarty zastąpi, używany do tej pory, autorski system szablonów Microservice w procesie generowania stron. Wierzymy, że zmiana ta ułatwi projektowanie treści i skróci czas potrzebny na zapoznanie się z naszym CMS.


Kwietniowa aktualizacja ParticleCMS

ParticleCMS otrzymał w ostatnich dniach kilka aktualizacji dotyczących wygody użytkowania:

 • usprawione wyświetlanie podpowiedzi (tooltipów)
 • uproszczona procedura zmiany hasła użytkownika
 • wyświetlanie nazwy domeny w ścieżce breadcrumb w części CMS (zamiast "strona główna")
 • wyświetlanie informacji o obecności innych użytkowników w ostatnich 10 minutach
 • podświetlanie odnośników w lewym panelu podczas obecności w danym module

Jednocześnie zostało poprawione kilka odkrytych błędów (m.in. problem z otwieraniem niektórych podstron gdy nazwa była identyczna) oraz zwiększyliśmy integrację panelu administracyjnego z głównym serwerem CDN.


Redesign sklepu internetowego Dom-LED

Zakończyliśmy redesign sklepu internetowego specjalizującego się w sprzedaży oświetlenia LED. Poza energooszczędnymi żarówkami, oferta naszego Klienta obejmuje szeroki asortyment zasilaczy, kontrolerów RGB i innych powiązanych akcesoriów.

Wykonane przez Microservice prace to:

 • wdrożenie platformy PrestaShop
 • przygotowanie nowego layoutu sklepu
 • oprogramowanie layoutu w postaci szablonów Smarty

Adres nowego serwisu: http://dom-led.pl


Nowy serwis Artinex Projekt

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad uruchomieniem nowej wersji serwisu Artinex-Projekt dla warszawskiej pracowni projektowej Artinex.

Przebudowa składała się z elementów takich, jak:

 • przeniesienie danych kilkuset projektów (konwersja i ujednolicenie formatów graficznych, poprawa treści)
 • budowa nowej, przejrzystej struktury przechowywania danych (MySQL)
 • budowa nowej części frontend (layout utworzony przez o-design.pl z użyciem ParticleCMS
 • wdrożenie ParticleCMS jako części administracyjnej (dawniej: Joomla), oraz integracja panelu zarządzania treścią stron WWW i projektami domów

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu - http://artinex-projekt.pl


Informacja o cookies

W związku z nowelizacją ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 21 stycznia 2013 roku, informujemy, że wszyscy nasi Klienci posiadający strony internetowe w oparciu o ParticleCMS otrzymali bezpłatną aktualizację dodającą możliwość wyświetlania komunikatu o cookies. Komunikat jest domyślnie aktywny i nie są konieczne dodatkowe działania.