Aktualności

Podsumowanie aktualizacji - marzec 2017

2017-03-20
ParticleCMS:
- mniej kodu w modułach
- moduły przesyłają teraz informacje o sobie (wygląd, treść, dane dynamiczne)
- skrypty PHP: pobieranie standardowych skryptów z centralnej bazy
- możliwość wyłączenia frontendu
- komunikacja systemowa e-mail używa teraz języka powiązanego z użytkownikiem
- wygodniejszy ekran logowania
- kolejka e-mail: możliwość ręcznego "zresetowania" zablokowanej wiadomości
- kolejka e-mail: możliwość określenia powiązanego z wiadomością modułu
- integracja walidatorów i siatki w części modułów
- nowy moduł: rejestr e-mail (beta)
- centrum bezpieczeństwa: monitorowanie nowych parametrów, integracja phpinfo(), przebudowa layoutu
- dashboard: nowy breadcrumb, zmiana sposobu komunikacji z modułami, wyszukiwarka (beta)
- lewe menu: globalne udostępnienie możliwości przełączania (przycisk ~), obsługa niewidzialnych modułów, obsługa ikon
- nowe skróty klawiszowe: Esc (usuwanie filtru z tabeli), numeryczny + (dodawanie nowego elementu w module)
- konta użytkowników: możliwość kopiowania uprawnień, wizualny wskaźnik uprawnień, uniezależnienie komunikacji od ustawionego nadpisywania (override)
- strony: łatwiejsza zmiana przekierowań
- monitorowanie błędów rejestruje teraz ID użytkownika u którego wystąpił problem oraz przesyła informacje o środowisku
- rezygnacja z pliku custom_menu na rzecz danych pochodzących prosto z modułu

Particle:
- możliwość definicji wielu kont e-mail dla komunikacji
- Harmonogram: dodatkowa metoda sprawdzająca czy dana pozycja harmonogramu obecnie trwa
- Pliki: łatwiejsze ładowanie danych
- nowa klasa: Reporting
- nowy kod generujący pola select
- Entity: nowa metoda: load()
- klasa Image: integracja z generatorem obrazków, dodana możliwość ustawiania formatu wyjściowego, możliwość usuwania starych plików z cache
- automatyczne usuwania spacji w liczbach w przypadku kolumn numerycznych
- ostrzeżenia przy błędnej ilości parametrów w zapytaniach SQL
- dodatkowe tryby zwracania danych SQL
- mailer: automatyczne pobieranie tytułu z layoutu maila gdy nie został ustawiony
- nowe funkcje - reload(), now(), date_now()
- możliwość wyświetlania informacji o nieistniejącym koncie

Dodatkowo, jak zawsze, mnóstwo drobnych ulepszeń i poprawek.