Aktualności

Podsumowanie aktualizacji - marzec 2017

2017-03-20

ParticleCMS:

 • mniej kodu w modułach
 • moduły przesyłają teraz informacje o sobie (wygląd, treść, dane dynamiczne)
 • skrypty PHP: pobieranie standardowych skryptów z centralnej bazy
 • możliwość wyłączenia frontendu
 • komunikacja systemowa e-mail używa teraz języka powiązanego z użytkownikiem
 • wygodniejszy ekran logowania
 • kolejka e-mail: możliwość ręcznego "zresetowania" zablokowanej wiadomości
 • kolejka e-mail: możliwość określenia powiązanego z wiadomością modułu
 • integracja walidatorów i siatki w części modułów
 • nowy moduł: rejestr e-mail (beta)
 • centrum bezpieczeństwa: monitorowanie nowych parametrów, integracja phpinfo(), przebudowa layoutu
 • dashboard: nowy breadcrumb, zmiana sposobu komunikacji z modułami, wyszukiwarka (beta)
 • lewe menu: globalne udostępnienie możliwości przełączania (przycisk ~), obsługa niewidzialnych modułów, obsługa ikon
 • nowe skróty klawiszowe: Esc (usuwanie filtru z tabeli), numeryczny + (dodawanie nowego elementu w module)
 • konta użytkowników: możliwość kopiowania uprawnień, wizualny wskaźnik uprawnień, uniezależnienie komunikacji od ustawionego nadpisywania (override)
 • strony: łatwiejsza zmiana przekierowań
 • monitorowanie błędów rejestruje teraz ID użytkownika u którego wystąpił problem oraz przesyła informacje o środowisku
 • rezygnacja z pliku custom_menu na rzecz danych pochodzących prosto z modułu

Particle:

 • możliwość definicji wielu kont e-mail dla komunikacji
 • Harmonogram: dodatkowa metoda sprawdzająca czy dana pozycja harmonogramu obecnie trwa
 • Pliki: łatwiejsze ładowanie danych
 • nowa klasa: Reporting
 • nowy kod generujący pola select
 • Entity: nowa metoda: load()
 • klasa Image: integracja z generatorem obrazków, dodana możliwość ustawiania formatu wyjściowego, możliwość usuwania starych plików z cache
 • automatyczne usuwania spacji w liczbach w przypadku kolumn numerycznych
 • ostrzeżenia przy błędnej ilości parametrów w zapytaniach SQL
 • dodatkowe tryby zwracania danych SQL
 • mailer: automatyczne pobieranie tytułu z layoutu maila gdy nie został ustawiony
 • nowe funkcje - reload(), now(), date_now()
 • możliwość wyświetlania informacji o nieistniejącym koncie

Dodatkowo, jak zawsze, mnóstwo drobnych ulepszeń i poprawek.