Aktualności

Aktualizacje

2016-05-09
ParticleCMS:
- integracja skryptów JS - ulepszona wydajność
- poszerzona przestrzeń robocza dla modułów CMS
- ulepszona informacja o zakończeniu sesji
- uproszczone generowanie listy rekordów w szablonach
- wyświetlanie informacji o serwerze na którym znajduje się silnik Particle
- skróty klawiaturowe: + dodaje nowy rekord, CTRL+S zapisuje formularz, CTRL+SHIFT+S zapisuje formularz i wychodzi do listy
- możliwość zerowania ustawień i zawartości serwisu
- zintegrowana automatyczna dokumentacja klas Particle
- nowy filtr (zastępujący przyciski typu radio)
- Konta użytkowników: możliwość wyboru języka interfejsu na etapie tworzenia konta
- Konta użytkowników: zablokowane konta pojawiają się na początku listy
- Strony: wyświetlanie dodatkowych informacji jak nazwy klas, struktura formularzy i innych
- Strony: opcja RAW dla generowania treści
- Galeria: nowy sposób przesyłania zawartości
- Wycinki HTML: dodatkowe informacje o powiązaniach
- Logowanie: możliwość wyświetlenia treści w języku angielskim
- Logowanie: zabezpieczenie przed prostymi hasłami
- Moduły: możliwość tworzenia modułów ukrytych
- Moduły: optymalizacja
- Moduły: integracja Font Awesome


Silnik Particle:
- obsługa PHP 7
- monitorowanie inodes
- sprawdzanie terminu ważności certyfikatu SSL dla CDN
- nowy, bezpieczny sposób zapisywania danych poprzez metodę data()
- ulepszone sprawdzanie poprawności parametrów w klasie Entity
- nowy sposób parsowania URL
- przejście na kodowanie UTF8MB4
- możliwość pracy w innej strefie czasowej
- walidator IBAN, walidator pełnoletności
- aktualizacja paska deweloperskiego
- ulepszony tryb debugowania zapytań SQL
- ulepszenia cache
- raportowanie błędów przesyła teraz więcej informacji
- Kolejka e-mail: możliwość natychmiastowego wysłania konkretnej wiadomości
- klasa Image: nowe filtry
- klasa Image: obsługa animowanych GIFów
- klasa Image: autorotacja i możliwość rotacji samodzielnej
- nowe metody w klasie DBQuery

Ponadto, setki drobnych poprawek i optymalizacji w całym środowisku Particle.